bordingmedia.no

Region 13 Aust-Agder

BordingMedia har anleggskonsesjon for DAB i lokalradioblokka i region 13. Dvs i Aust-Agder. Det jobbes med å bygge ut dette nettet og stille det til rådighet for dem som ønsker å sende lokalradio på DAB i Aust-Agder. Ta kontakt for mer informasjon.